🔺 جمهوری اسلامی ایران به تنهایی از ناحیه برجام متضرر نمی شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جمهوری اسلامی ایران به تنهایی از ناحیه برجام متضرر نمی شود

🔺 جمهوری اسلامی ایران به تنهایی از ناحیه برجام متضرر نمی شود

🔺 جمهوری اسلامی ایران به تنهایی از ناحیه برجام متضرر نمی شود

🔹 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ایران توسعه و دانش هسته ای را دنبال خواهد کرد و به همکاری های خود در چارچوب قوانین با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد، لزومی ندارد که فراتر از قوانین همکاری داشته باشیم چرا که در سال های گذشته فعالیت هسته ای ایران مورد راستی آزمایی قرار گرفت و از سوی بازرسان آژانس صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران بارها تایید شده است.

ادامه مطلب ...
popup