🔺 قانون پایانه‌های فروشگاهی به شفافیت در نظام مالیاتی و نظارت بر قیمت کالا‌ها منجر می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 قانون پایانه‌های فروشگاهی به شفافیت در نظام مالیاتی و نظارت بر قیمت کالا‌ها منجر می‌شود

🔺 قانون پایانه‌های فروشگاهی به شفافیت در نظام مالیاتی و نظارت بر قیمت کالا‌ها منجر می‌شود

🔹 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفافیت و نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات را شاهد خواهیم بود.

ادامه مطلب ...
popup