🔺 فرانسه: حملات روسیه به اهداف غیرنظامی اوکراین ممکن است جنایات جنگی باشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 فرانسه: حملات روسیه به اهداف غیرنظامی اوکراین ممکن است جنایات جنگی باشد

🔺 فرانسه: حملات روسیه به اهداف غیرنظامی اوکراین ممکن است جنایات جنگی باشد

🔺 فرانسه: حملات روسیه به اهداف غیرنظامی اوکراین ممکن است جنایات جنگی باشد

🔹 وزارت امور خارجه فرانسه ضمن محکوم کردن ادامه حملات روسیه به شهرهای اوکراین از جمله کی‌یف، گفت: این حملات علیه اهداف غیرنظامی ممکن است جنایات جنگی باشد و عاملان آن باید پاسخگو باشند.

ادامه مطلب ...
popup