🔺 وزیر دفاع لبنان: هرگونه فعالیت هسته های تروریستی را زیر نظر داریم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وزیر دفاع لبنان: هرگونه فعالیت هسته های تروریستی را زیر نظر داریم

🔺 وزیر دفاع لبنان: هرگونه فعالیت هسته های تروریستی را زیر نظر داریم

🔹 وزیر دفاع لبنان با اشاره به موفقیت ارتش در مبارزه با گروههای تروریستی گفت که نیروهای ارتش هرگونه فعالیت هسته ای تروریستی را زیر نظر دارد و نگرانی درباره بی ثباتی یا جنگی داخلی وجود ندارد.

ادامه مطلب ...
popup