🔺 برنامه‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد در راستای پیشبرد سند تحول دولت مردمی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 برنامه‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد در راستای پیشبرد سند تحول دولت مردمی

🔺 برنامه‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد در راستای پیشبرد سند تحول دولت مردمی

🔹 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه ها، اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه را در راستای پیشبرد سند تحول دولت مردمی تشریح کرد و گفت: از ۱۲۵ تکلیف محوله به وزارت اقتصاد، ۷۰ مورد به طور مستمر در حال انجام است و در ۱۹۵ برنامه نیز همکار سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup