🔺 پرداخت ۳ میلیون تومان یارانه کود به ازای هر هکتار به کشاورزان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پرداخت ۳ میلیون تومان یارانه کود به ازای هر هکتار به کشاورزان

🔺 پرداخت ۳ میلیون تومان یارانه کود به ازای هر هکتار به کشاورزان

🔺 پرداخت ۳ میلیون تومان یارانه کود به ازای هر هکتار به کشاورزان

🔹 معاون وزیر جهاد با اشاره به پرداخت ۳ میلیون تومان یارانه کود به ازای هرهکتار به کشاورزان، از تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای جبران کاهش درآمد کشاورزان از محل اجرای الگوی کشت خبر داد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup