🔺 بازگشت حقوق دولتی معادن، مهمترین مطالبه نمایندگان استان کرمان است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 بازگشت حقوق دولتی معادن، مهمترین مطالبه نمایندگان استان کرمان است

🔺 بازگشت حقوق دولتی معادن، مهمترین مطالبه نمایندگان استان کرمان است

🔺 بازگشت حقوق دولتی معادن، مهمترین مطالبه نمایندگان استان کرمان است

🔹 نشست روز شنبه مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان کرمان با اعضای مجمع نمایندگان استان در حالی برگزار شد که برخی مشکلات این حوزه نظیر وصول نشدن حقوق دولتی معادن و متناسب نبودن سهم مالیاتی کرمان مورد تاکید قرار گرفت. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup