🔺 خشم و عناد آمریکایی‌ها از پیشرفت‌های ملت ایران استمرار دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 خشم و عناد آمریکایی‌ها از پیشرفت‌های ملت ایران استمرار دارد

🔺 خشم و عناد آمریکایی‌ها از پیشرفت‌های ملت ایران استمرار دارد

🔺 خشم و عناد آمریکایی‌ها از پیشرفت‌های ملت ایران استمرار دارد

🔹 رئیس جمهور در دیدار وزیر امور خارجه عمان گفت: خشم و عناد آمریکایی‌ها از پیشرفت‌های ملت ایران همواره در چهار دهه گذشته استمرار داشته و ناکام شده ولی آمریکایی‌ها از شکست‌های خود درس نمی‌گیرند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup