🔺 قطعنامه ضدایرانی شورای حکام، سوءاستفاده سیاسی آمریکا از آژانس انرژی اتمی بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 قطعنامه ضدایرانی شورای حکام، سوءاستفاده سیاسی آمریکا از آژانس انرژی اتمی بود

🔺 قطعنامه ضدایرانی شورای حکام، سوءاستفاده سیاسی آمریکا از آژانس انرژی اتمی بود

🔺 قطعنامه ضدایرانی شورای حکام، سوءاستفاده سیاسی آمریکا از آژانس انرژی اتمی بود

🔹 وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه سلطنت عمان، صدور قطعنامه ضدایرانی شورای حکام را در راستای تداوم سیاست ریاکارانه این روزهای آمریکا و سوءاستفاده سیاسی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup