🔺 اعضای سازمان ملل خواهان اصلاحات در شورای امنیت؛ آفریقا خواستار کرسی دائمی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 اعضای سازمان ملل خواهان اصلاحات در شورای امنیت؛ آفریقا خواستار کرسی دائمی

🔺 اعضای سازمان ملل خواهان اصلاحات در شورای امنیت؛ آفریقا خواستار کرسی دائمی

🔺 اعضای سازمان ملل خواهان اصلاحات در شورای امنیت؛ آفریقا خواستار کرسی دائمی

🔹 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مذاکرات درباره اصلاحات در شورای امنیت را در هفته جاری میلادی در حالی به پایان رساند که بسیاری با نیاز مدرن سازی این نهاد موافق بودند اما نظرات در مورد حق وتو متفاوت بود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup