🔺 بازگشت آلمان به تنظیمات کارخانه؛ زنگ خطر برای صلح و امنیت بین‌المللی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 بازگشت آلمان به تنظیمات کارخانه؛ زنگ خطر برای صلح و امنیت بین‌المللی

🔺 بازگشت آلمان به تنظیمات کارخانه؛ زنگ خطر برای صلح و امنیت بین‌المللی

🔺 بازگشت آلمان به تنظیمات کارخانه؛ زنگ خطر برای صلح و امنیت بین‌المللی

🔹 بدون تردید پیش گامی آلمان در فشارهای حقوق بشری اخیر بر ایران و درخواست این کشور برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در ژنو در روز پنج شنبه ۳ آذر و اعمال فشار برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی بین المللی در خصوص تحولات متعاقب فوت خانم مهسا امینی، سرآغاز یک دوره بسیار تنش زا در روابط دو کشور است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup