🔺 دانش آموزان اتباع خارجی در یک میز و کنار دانش‌آموزان ایرانی از کلیه امکانات آموزشی مدارس برخوردارند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دانش آموزان اتباع خارجی در یک میز و کنار دانش‌آموزان ایرانی از کلیه امکانات آموزشی مدارس برخوردارند

🔺 دانش آموزان اتباع خارجی در یک میز و کنار دانش‌آموزان ایرانی از کلیه امکانات آموزشی مدارس برخوردارند

🔺 دانش آموزان اتباع خارجی در یک میز و کنار دانش‌آموزان ایرانی از کلیه امکانات آموزشی مدارس برخوردارند

🔹 نماینده مردم پاکدشت در مجلس در مراسم افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه اتباع که به صورت مشارکتی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و وزارت آموزش و پرورش افتتاح شد، گفت: دانش آموزان اتباع خارجی در یک میز و کنار دانش‌آموزان ایرانی از کلیه امکانات آموزشی مدارس برخوردارند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup