🔺 جای خالی تبریزی‌ها درتیم ملی/آذربایجان دیگر مهد پرورش بازیکن نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 جای خالی تبریزی‌ها درتیم ملی/آذربایجان دیگر مهد پرورش بازیکن نیست

🔺 جای خالی تبریزی‌ها درتیم ملی/آذربایجان دیگر مهد پرورش بازیکن نیست

🔺 جای خالی تبریزی‌ها درتیم ملی/آذربایجان دیگر مهد پرورش بازیکن نیست

🔹 تبریز- جای خالی بازیکنانی از تبریز و آذربایجان شرقی که روزگاری این خطه چند نماینده در تیم ملی فوتبال داشت وبه عنوان مهد پرورش بازیکن در کشور مطرح بود، این روزها در کنار تیم ملی احساس می شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup