🔺 اشتیاق شدید آمریکا برای آغاز مذاکرات برجامی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 اشتیاق شدید آمریکا برای آغاز مذاکرات برجامی

🔺 اشتیاق شدید آمریکا برای آغاز مذاکرات برجامی

🔺 اشتیاق شدید آمریکا برای آغاز مذاکرات برجامی

🔹 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزیر امور خارجه که اخیرا در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شده بوده، از اشتیاق شدید آمریکا برای آغاز مذاکرات برجامی خبر داد اما آنها در ظاهر از فتنه گران و دولت های خبیث آلمان، انگلیس و فرانسه حمایت می کنند. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup