🔺 وزارت اقتصاد: دولت در میدان است و برای ثبات اقتصادی تلاش می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 وزارت اقتصاد: دولت در میدان است و برای ثبات اقتصادی تلاش می‌کند

🔺 وزارت اقتصاد: دولت در میدان است و برای ثبات اقتصادی تلاش می‌کند

🔹 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اصرار بر رو به افول جلوه دادن اقتصاد ایران در شرایطی که بر مبنای آمار‌های مراجع داخلی و گزارش صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران بر مسیر مهار عوامل تورم زا و در مدار رشد در حرکت است، موجب ایجاد نا امنی روانی در جامعه می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup