🔺 قانون کار باید متناسب با نیازهای کنونی جامعه کارگری مورد بازنگری قرار گیرد/درخواست کمیسیون اجتماعی از وزیر کار برای ارائه لایحه در جهت اصلاح این قانون

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قانون کار باید متناسب با نیازهای کنونی جامعه کارگری مورد بازنگری قرار گیرد/درخواست کمیسیون اجتماعی از وزیر کار برای ارائه لایحه در جهت اصلاح این قانون

🔺 قانون کار باید متناسب با نیازهای کنونی جامعه کارگری مورد بازنگری قرار گیرد/درخواست کمیسیون اجتماعی از وزیر کار برای ارائه لایحه در جهت اصلاح این قانون

🔺 قانون کار باید متناسب با نیازهای کنونی جامعه کارگری مورد بازنگری قرار گیرد/درخواست کمیسیون اجتماعی از وزیر کار برای ارائه لایحه در جهت اصلاح این قانون

🔹 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه بیش از سه دهه از تدوین و تصویب قانون کار می‌گذرد و باید متناسب با نیازهای کنونی جامعه کارگری بازنگری شود، افزود: یکی از مطالبات کمیسیون اجتماعی در نشست با وزیر کار این بود که برای تسریع روند ارائه لایحه توسط دولت به مجلس برای بروزرسانی قانون کار ورود پیدا کند.

ادامه مطلب ...
popup