🔺 جمهوری خواهان برای خاورمیانه جز جنگ چیزی ندارند/ آنها برجام را تمام شده می دانند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جمهوری خواهان برای خاورمیانه جز جنگ چیزی ندارند/ آنها برجام را تمام شده می دانند

🔺 جمهوری خواهان برای خاورمیانه جز جنگ چیزی ندارند/ آنها برجام را تمام شده می دانند

🔺 جمهوری خواهان برای خاورمیانه جز جنگ چیزی ندارند/ آنها برجام را تمام شده می دانند

🔹 نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: با روی کار آمدن جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا باید منتظر تنش در خاورمیانه باشیم از سوی دیگر آنها اعتقادی به برجام ندارند و آن را پاره شده تلقی می کنند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup