🔺 تمرکز دولت بر ملاحظات بازار سرمایه در سیاستگذاری‌ها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 تمرکز دولت بر ملاحظات بازار سرمایه در سیاستگذاری‌ها

🔺 تمرکز دولت بر ملاحظات بازار سرمایه در سیاستگذاری‌ها

🔺 تمرکز دولت بر ملاحظات بازار سرمایه در سیاستگذاری‌ها

🔹 وزارت اقتصاد اعلام‌کرد: دولت سیزدهم حمایت از بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد سهامداران را از طریق برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در دستور کار دارد، هرچند که این بازار صرفا از اقدامات دولت و سازمان بورس تاثیر نمی‌گیرد و متغیرها و مولفه‌های مختلفی بر این بازار اثرگذار است. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup