🔺 بسیج سازندگی در استان خراسان جنوبی (ارتباط تلفنی - پيك نيمروزي 1401/08/29)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بسیج سازندگی در استان خراسان جنوبی (ارتباط تلفنی - پيك نيمروزي 1401/08/29)

🔺 بسیج سازندگی در استان خراسان جنوبی (ارتباط تلفنی - پيك نيمروزي 1401/08/29)

🔺 بسیج سازندگی در استان خراسان جنوبی (ارتباط تلفنی - پيك نيمروزي 1401/08/29)

🔹 به گفته رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ۱۴۰۰۰ گروه، متشکل از ۱۵۰ هزار جهادگر در رزمایش فاطمی دو در خدمات رسانی به مردم در مناطق محروم کشور مشارکت دارند. برای آگاهی از حوزه‌های فعالیت گروه‌های جهادی امروز به استان خراسان جنوبی می‌رویم و ارتباط تلفنی برقرار کردیم، با آقای سید محمد حسنی، مسئول گروه‌های جهادی استان. آقای حسنی، خدمت شما عرض سلام و خداقوت دارم ...
بفرمایید که گروه‌های جهادی در این رزمایش در کدام مناطق استان خراسان جنوبی فعالیت دارند؟ و در زمینه خدمات رسانی آن‌ها در چه رابطه‌ای است؟ ...

ادامه مطلب ...
popup