🔺 برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول با آشوبگران، فوری انجام شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول با آشوبگران، فوری انجام شود

🔺 برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول با آشوبگران، فوری انجام شود

🔹 آقای رئیسی در نشست هیئت دولت گفت: برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول با آشوبگران، مطابق قانون و ممانعت از آسیب‌رسانی تروریست‌ها و اغتشاشگران به جان و مال مردم، خواست همگانی است که باید فوری انجام شود.

ادامه مطلب ...
popup