🔺 اختلاف بیش از ۵ هزار لیتر بر ثانیه مصرف آب

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اختلاف بیش از ۵ هزار لیتر بر ثانیه مصرف آب

🔺 اختلاف بیش از ۵ هزار لیتر بر ثانیه مصرف آب

🔹 مدیر بهره برداری از تاسیسات آبفا منطقه ۴ گفت: ورودی آب به شهر تهران ۳۵ هزار لیتر برثانیه و میزان مصرف ۴۰ هزار لیتر برثانیه است و اختلاف بیش از ۵ هزار لیتر برثانیه، اجازه افزایش حجم مخازن به بیش از یک میلیون ۴۰ هزار متر مکعب را در این ساعت اوج مصرف را نمی‌دهد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup