🔺 آمریکا و اروپا همچنان به اعمال تحریم‌ها علیه ایران اصرار دارند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آمریکا و اروپا همچنان به اعمال تحریم‌ها علیه ایران اصرار دارند

🔹 غرب و به صورت خاص آمریکا و کشور‌های اتحادیه اروپا با ابزار قرار دادن نهاد‌های بین المللی مانند سازمان ملل و سازمان بین المللی انرژی اتمی، همچنان به دنبال فشار و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup