🔺 جلوگیری از انتشار ۱۶۴ میلیون تن آلاینده هوا و گاز گلخانه‌ای

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 جلوگیری از انتشار ۱۶۴ میلیون تن آلاینده هوا و گاز گلخانه‌ای

🔺 جلوگیری از انتشار ۱۶۴ میلیون تن آلاینده هوا و گاز گلخانه‌ای

🔺 جلوگیری از انتشار ۱۶۴ میلیون تن آلاینده هوا و گاز گلخانه‌ای

🔹 نورموسوی با بیان اینکه باتوسعه گازرسانی درکشور از انتشار ۱۶۴میلیون تن آلاینده هوا و گازگلخانه‌ای جلوگیری کرده،گفت:گازرسانی روستایی تأثیر بسزایی درحفظ محیط زیست وکاهش سوخت‌های فسیلی داشته است

ادامه مطلب ...
popup