🔺 کاهش تورم سالانه و نقطه به نقطه بخش کشاورزی + آمار

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کاهش تورم سالانه و نقطه به نقطه بخش کشاورزی + آمار

🔺 کاهش تورم سالانه و نقطه به نقطه بخش کشاورزی + آمار

🔹 گزارش جدید مرکز آمار از تورم فصلی تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی نشان می‌دهد تورم سالانه تابستان ۱۴۰۱ نسبت به تورم سالانه بهار امسال، معادل ۷.۳ درصد و همچنین تورم نقطه به نقطه تابستان امسال نسبت به تورم نقطه به نقطه بهار امسال معادل ۹.۸ درصد کاهش داشته است.

ادامه مطلب ...
popup