🔺 رایزن فرهنگی ایران: صلح و آرامش تنها در پرتو ایمان امکان پذیر است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 رایزن فرهنگی ایران: صلح و آرامش تنها در پرتو ایمان امکان پذیر است

🔺 رایزن فرهنگی ایران: صلح و آرامش تنها در پرتو ایمان امکان پذیر است

🔺 رایزن فرهنگی ایران: صلح و آرامش تنها در پرتو ایمان امکان پذیر است

🔹 محمد مهدی احمدی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا در دومین همایش گفت وگوی میان ادیان با موضوع «صلح از منظر اسلام و مسیحیت»، گفت: از نقطه نظر دینی، صلح و آرامش تنها در پرتو ایمان امکان پذیر است و تنها به اتکا قوانین مادی، هرگز جنگ و ناامنی از جهان برچیده نخواهد شد. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup