🔺 افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی با نگاه صادرات محور تعارض دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی با نگاه صادرات محور تعارض دارد

🔺 افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی با نگاه صادرات محور تعارض دارد

🔹 تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی در مورد افزایش عوارض صادرات برخی محصولات کشاورزی اگرچه با هدف تنظیم بازار داخل گرفته شده است اما می تواند بر حفظ بازارهای صادراتی ایران تاثیر منفی داشته باشد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup