🔺 جام جهانی قطر؛ "اسرائیلی برو بیرون" + فیلم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جام جهانی قطر؛ "اسرائیلی برو بیرون" + فیلم

🔺 جام جهانی قطر؛ "اسرائیلی برو بیرون" + فیلم

🔹 برخورد تماشاگران فوتبال در جام جهانی قطر با خبرنگاران صهیونیست باز هم سوژه شبکه های اجتماعی شد و گروهی از آنها جلوی خبرنگار یکی از شبکه های تلویزیونی رژیم صهیونیستی در دوحه فریاد "اسرائیلی برو بیرون" سردادند تا بار دیگر تاکید کنند که این رژیم جعلی جایی در بین ملت های عرب و ملل آزاده جهان ندارد.

ادامه مطلب ...
popup