🔺 کنترل بازار ارز با اجرای درست طرح عرضه اوراق گواهی ارزی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کنترل بازار ارز با اجرای درست طرح عرضه اوراق گواهی ارزی

🔹 یک اقتصاددان، اوراق گواهی ارزی را ابزاری به منظور کنترل بازار ارز ارزیابی و تصریح کرد: اگر عرضه این اوراق به صورت درست اجرا شده و از آن استقبال شود، به ابزاری کاربردی برای ساماندهی بازار ارز تبدیل می‌شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup