🔺 تمرکز دولت بر ملاحظات بازار سرمایه در سیاستگذاری‌ها

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تمرکز دولت بر ملاحظات بازار سرمایه در سیاستگذاری‌ها

🔹 دولت سیزدهم حمایت از بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد سهامداران را از طریق برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در دستور کار دارد هرچند که این بازار صرفا از اقدامات دولت و سازمان بورس تاثیر نمی‌گیرد و مولفه‌های مختلفی بر این بازار حکمفرماست.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup