🔺 تداوم کمک های فرانسه به اوکراین به عنوان پنجمین تامین‌کننده ادوات نظامی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 تداوم کمک های فرانسه به اوکراین به عنوان پنجمین تامین‌کننده ادوات نظامی

🔺 تداوم کمک های فرانسه به اوکراین به عنوان پنجمین تامین‌کننده ادوات نظامی

🔺 تداوم کمک های فرانسه به اوکراین به عنوان پنجمین تامین‌کننده ادوات نظامی

🔹 وزیر دفاع فرانسه، کشورش را یکی از ۵ تامین‌کننده اصلی کمک‌های نظامی به اوکراین با سهم حدود یک ششم کل کمک صورت گرفته به این کشور درگیر جنگ، اعلام کرد و ادامه داد: این حمایت نظامی ادامه دارد. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup