🔺 رئیسی: ایران در حوزه بهداشت و درمان رتبه اول منطقه است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی: ایران در حوزه بهداشت و درمان رتبه اول منطقه است

🔺 رئیسی: ایران در حوزه بهداشت و درمان رتبه اول منطقه است

🔹 رئیس‌جمهور کسب رتبه اول در منطقه و پانزدهم در دنیا در حوزه بهداشت و درمان را نشانه پیشرفت و بالندگی کشور دانست و گفت: کینه دشمنان از همین دستاوردهای عظیم ناشی شده و قطعاً برای آنها پذیرفتنی نیست که کشوری تحت تحریم به صادرکنندگان دارو نیز تبدیل شود.

ادامه مطلب ...
popup