🔺 ساندی تایمز: انگلیس تحریم‌های خود علیه صنعت نفت روسیه را دور می‌زند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 ساندی تایمز: انگلیس تحریم‌های خود علیه صنعت نفت روسیه را دور می‌زند

🔺 ساندی تایمز: انگلیس تحریم‌های خود علیه صنعت نفت روسیه را دور می‌زند

🔺 ساندی تایمز: انگلیس تحریم‌های خود علیه صنعت نفت روسیه را دور می‌زند

🔹 روزنامه ساندی تایمز گزارش داد: شرکت‌های انگلیسی از مفرهایی استفاده می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهد پس از انتقال کشتی به کشتی، سوخت روسیه را با مبدایی به غیر از روسیه و از کشورهای دیگری به ثبت برسانند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup