🔺 تجاری‌سازی تحقیقات جهاد دانشگاهی به توجه ویژه‌ نیاز دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 تجاری‌سازی تحقیقات جهاد دانشگاهی به توجه ویژه‌ نیاز دارد

🔺 تجاری‌سازی تحقیقات جهاد دانشگاهی به توجه ویژه‌ نیاز دارد

🔺 تجاری‌سازی تحقیقات جهاد دانشگاهی به توجه ویژه‌ نیاز دارد

🔹 رییس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه تاکنون توفیقات و دستاوردهای خوبی در این نهاد به‌دست‌آمده که باید با تبلیغات مناسب به مردم معرفی شوند، تاکید کرد: موضوع تجاری‌سازی تحقیقات در این نهاد نیازمند توجه ویژه‌ای است و باید جزء اولویت‌ها قرار گیرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup