🔺 سیاسی سازی رویدادهای ورزشی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سیاسی سازی رویدادهای ورزشی

🔺 سیاسی سازی رویدادهای ورزشی

🔹 افتتاحیه بیست و دومین دوره جام جهانی فوتبال در قطر یکشنبه شب برگزار شد؛ مسابقاتی که طبق تاکید برگزارکنندگان آن و مطابق شعار فدراسیون بین المللی فوتبال (برقراری صلح بین کشورهای جهان از طریق ورزش) قرار است زیر چتر این شعار برگزار شوند.

ادامه مطلب ...
popup