🔺 تکمیل پایانه های صادراتی رونق بخش بازار کشاورزی کردستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تکمیل پایانه های صادراتی رونق بخش بازار کشاورزی کردستان

🔺 تکمیل پایانه های صادراتی رونق بخش بازار کشاورزی کردستان

🔹 کشاورزی، محور مهم و اصلی توسعه اقتصادی و همچنین صادرات در استان کردستان است و تقویت این بخش از طریق اقداماتی مانند راه اندازی و تکمیل پایانه های صادراتی مخصوص محصولات کشاورزی می تواند به رونق بازار کشاورزی استان کمک کند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup