🔺 روایتی از یک خبر| برنامه هسته‌ای ایران، بهانه سلطه‌طلبی آمریکا و قربانی دشمنی غرب

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 روایتی از یک خبر| برنامه هسته‌ای ایران، بهانه سلطه‌طلبی آمریکا و قربانی دشمنی غرب

🔺 روایتی از یک خبر| برنامه هسته‌ای ایران، بهانه سلطه‌طلبی آمریکا و قربانی دشمنی غرب

🔺 روایتی از یک خبر| برنامه هسته‌ای ایران، بهانه سلطه‌طلبی آمریکا و قربانی دشمنی غرب

🔹 فعالیت های صلح آمیز هسته‌ای ایران سال ها است که بهانه زیاده‌خواهی و سلطه‌جویی غرب و قربانی دشمنی آمریکا و همپیانانش در قالب تروئیکای اروپایی است؛ سیاستی پلید که در تضاد با پیشرفت‌های چشمگیر کشورمان ترسیم شده و حتی در نقطه انکار حقایق به دست آمده به دست خودشان قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup