🔺 طرحی در خصوص ممنوع الخروج کردن دانشجویان در دستور کار مجلس قرار ندارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طرحی در خصوص ممنوع الخروج کردن دانشجویان در دستور کار مجلس قرار ندارد

🔺 طرحی در خصوص ممنوع الخروج کردن دانشجویان در دستور کار مجلس قرار ندارد

🔺 طرحی در خصوص ممنوع الخروج کردن دانشجویان در دستور کار مجلس قرار ندارد

🔹 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن مخالفت خود و کمیسیون متبوعش با هرگونه طرحی در خصوص ممنوع الخروج کردن دانشجویان، گفت: هیچ طرحی در این خصوص در دستور کار صحن یا کمیسیون آموزش مجلس قرار ندارد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup