🔺 اظهارات تند سیاستمدار اروپایی در انتقاد از عملکرد پارلمان اروپا

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اظهارات تند سیاستمدار اروپایی در انتقاد از عملکرد پارلمان اروپا

🔺 اظهارات تند سیاستمدار اروپایی در انتقاد از عملکرد پارلمان اروپا

🔹 رئیس یک گروه پارلمانی در اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه عملکرد پارلمان این اتحادیه را به نفع عده‌ای خاص ارزیابی کرد و گفت که این پارلمان نماینده طرح هایی استکه قانون و واقعیت مردم را نادیده می گیرند.

ادامه مطلب ...
popup