🔺 بررسی پیشنهاد تخفیف مستمر برای بیمه موتورسیکلت‌ها در بیمه مرکزی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بررسی پیشنهاد تخفیف مستمر برای بیمه موتورسیکلت‌ها در بیمه مرکزی

🔺 بررسی پیشنهاد تخفیف مستمر برای بیمه موتورسیکلت‌ها در بیمه مرکزی

🔺 بررسی پیشنهاد تخفیف مستمر برای بیمه موتورسیکلت‌ها در بیمه مرکزی

🔹 صندوق تامین خسارت‌های بدنی در راستای دستور وزیر اقتصاد دو پیشنهاد تخفیف اختصاصی و مستمر برای بیمه موتورسیکلت‌ها و تعیین حق بیمه موتورسیکلت‌های برقی مشابه موتورهای گازی را به بیمه مرکزی برای بررسی اراپه کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup