🔺 تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی نسبت به ۲ دهه اخیر سرعت گرفت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی نسبت به ۲ دهه اخیر سرعت گرفت

🔺 تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی نسبت به ۲ دهه اخیر سرعت گرفت

🔺 تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی نسبت به ۲ دهه اخیر سرعت گرفت

🔹 رییس هیات عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: دولت سیزدهم با برنامه و رویکرد تحولی نسبت به دو دهه اخیر، پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار داده و تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی را سرعت بخشید.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup