🔺 تاخیر دوباره در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تاخیر دوباره در تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

🔹 وزیر امور اقتصادی و دارائی که ماه گذشته خبر داده بود، از آذر ماه مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود، امروز در پاسخ به خبرنگار ما گفت: این کار را در آذر ماه اجرایی خواهیم کرد؛ اما تاریخ دقیقی را برای اجرای قانون اعلام نکرد.

ادامه مطلب ...
popup