🔺 مشکلات معیشتی ماحصل کوتاهی دولت در کنترل بازار و اجرای مصوبات مجلس است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مشکلات معیشتی ماحصل کوتاهی دولت در کنترل بازار و اجرای مصوبات مجلس است

🔺 مشکلات معیشتی ماحصل کوتاهی دولت در کنترل بازار و اجرای مصوبات مجلس است

🔺 مشکلات معیشتی ماحصل کوتاهی دولت در کنترل بازار و اجرای مصوبات مجلس است

🔹 عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح دلایلی که به گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی منتهی شده است تاکید کرد که کوتاهی دولت در کنترل بازار و اجرای مصوباتی که مجلس در حوزه بهبود معیشت دارد باعث بروز مشکلات معیشتی برای مردم شده است.

ادامه مطلب ...
popup