🔺 اهداف یک شلیک

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اهداف یک شلیک

🔺 اهداف یک شلیک

🔹 شلیک هفته گذشته یک موشک ضدهوایی اوکراینی در لهستان بار دیگر آشکار کرد که برای جلوگیری از یک جنگ همه گیر در جهان تا چه حد باید جدی بود، چون مرور حوادث یک سال اخیر نشان داد که یک منطق شرورانه در پس همه آنها قرار دارد که می کوشد بار دیگر جامعه بشری را در آستانه یک جنگ جهانی قرار دهد. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup