🔺 بازگشت ۲ هزار واحد صنعتی راکد کشور به چرخه تولید هدفگذاری شده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بازگشت ۲ هزار واحد صنعتی راکد کشور به چرخه تولید هدفگذاری شده است

🔺 بازگشت ۲ هزار واحد صنعتی راکد کشور به چرخه تولید هدفگذاری شده است

🔺 بازگشت ۲ هزار واحد صنعتی راکد کشور به چرخه تولید هدفگذاری شده است

🔹 معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یکی از سیاست های دولت را احیای واحدهای صنعتی راکد عنوان کرد و گفت: بازگشت ۲ هزار واحد صنعتی راکد به چرخه تولید برای امسال هدفگذاری شده است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup