🔺 تاکید وزیر ارشاد بر تقویت نشاط اجتماعی برای مقابله با فتنه‌های دشمن

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تاکید وزیر ارشاد بر تقویت نشاط اجتماعی برای مقابله با فتنه‌های دشمن

🔺 تاکید وزیر ارشاد بر تقویت نشاط اجتماعی برای مقابله با فتنه‌های دشمن

🔹 محمدمهدی اسماعیلی به اهمیت برپایی منظم برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: تقویت نشاط اجتماعی یکی از مهمترین راه‌های مقابله با فتنه انگیزی دشمنان در دوقطبی سازی جامعه منسجم و ایران قوی است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup