🔺 ماهنامه بین المللی «صدای تئاتر ایران» با محوریت دیپلماسی هنر منتشر شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ماهنامه بین المللی «صدای تئاتر ایران» با محوریت دیپلماسی هنر منتشر شد

🔺 ماهنامه بین المللی «صدای تئاتر ایران» با محوریت دیپلماسی هنر منتشر شد

🔹 اولین شماره از ماهنامه بین المللی «صدای تئاتر ایران» با همت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرنگ و ارشاد اسلامی با هدف معرفی قابلیت های تئاتر ایران و جایگاه دیپلماسی هنر در عرصه جهانی منتشر شد.

ادامه مطلب ...
popup