🔺 نقش آمریکا در جنگ اوکراین با ارسال پهپادهای پیشرفته پررنگ می‌شود؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 نقش آمریکا در جنگ اوکراین با ارسال پهپادهای پیشرفته پررنگ می‌شود؟

🔺 نقش آمریکا در جنگ اوکراین با ارسال پهپادهای پیشرفته پررنگ می‌شود؟

🔺 نقش آمریکا در جنگ اوکراین با ارسال پهپادهای پیشرفته پررنگ می‌شود؟

🔹 گروهی از سناتورهای آمریکا به دولت جو بایدن فشار آوردند تا مخالفت خود با درخواست اوکراین برای دریافت پهپادهای مرگبار بمنظور استفاده در جنگ با روسیه را مجدد مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل این امکان وجود دارد که با تجدیدنظر این موضوع از سوی دولت بایدن، نقش آمریکا در جنگ اوکراین بیشتر شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup