🔺 چرا سوئد در پرونده حمید نوری صلاحیت جهانی ندارد؟/ منازعه ایران و منافقین یک مناقشه داخلی بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 چرا سوئد در پرونده حمید نوری صلاحیت جهانی ندارد؟/ منازعه ایران و منافقین یک مناقشه داخلی بود

🔺 چرا سوئد در پرونده حمید نوری صلاحیت جهانی ندارد؟/ منازعه ایران و منافقین یک مناقشه داخلی بود

🔺 چرا سوئد در پرونده حمید نوری صلاحیت جهانی ندارد؟/ منازعه ایران و منافقین یک مناقشه داخلی بود

🔹 یکی از عوامل مهم و مبنایی که صلاحیت دادگاه به اصطلاح بین المللی سوئد را در پرونده منسوب به حمید نوری زیر سوال می‌برد، عملیات مرصاد و عمل تروریستی منافقین در مرداد سال ۱۳۶۷ است؛ چراکه فکت‌های آشکار و متعددی وجود دارد که تایید می‌کند، منازعه ایران و سازمان منافقین کاملاً یک مناقشه داخلی بوده است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup