🔺 نگاهی به سانسور محتوا از سوی رسانه های غربی در جنگ اوکراین و روسیه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 نگاهی به سانسور محتوا از سوی رسانه های غربی در جنگ اوکراین و روسیه

🔺 نگاهی به سانسور محتوا از سوی رسانه های غربی در جنگ اوکراین و روسیه

🔺 نگاهی به سانسور محتوا از سوی رسانه های غربی در جنگ اوکراین و روسیه

🔹 با وقوع جنگ روسیه و اوکراین، رسانه ‌های غربی مانع شنیده شدن روایت روسی از جنگ شدند.الگوریتم‌ های پایه درفضای مجازی به تحریم مطالب روسی پرداختند و رسانه ‌های بین ‌الملل روسیه نیز از دسترس مخاطبان خارج شدند. همچنین اقدامات سخت ‌گیرانه علیه خبرنگاران آلترناتیوی در دستور کار غرب قرار گرفت.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup