🔺 نیروهای مسلح ایران آماده مقابله با تهدیدها، برای تامین امنیت ملی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نیروهای مسلح ایران آماده مقابله با تهدیدها، برای تامین امنیت ملی

🔺 نیروهای مسلح ایران آماده مقابله با تهدیدها، برای تامین امنیت ملی

🔹 وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در چارچوب حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد تهدید از سوی کشوری همسایه متوجه‌مان باشد نیرو‌های مسلح مان برای تامین حداکثری امنیت کشور به اقدامات خودشان ادامه خواهد داد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup